Månad: mars 2020

Av säkerhetsskäl ska last säkras på ett sätt som minimerar risken för att skada personer och egendom, i och utanför aktuellt fordon. I ett skåp, till exempel på en lastbil eller en skåpbil, påverkas fordonets köregenskaper i stor utsträckning om…

Läs mer